Psihoterapija v Ljubljani

Odnose, ki jih imamo s svetom, v veliki meri določa odnos, ki ga imamo do sebe.
“Greg Anderson”

Kaj je psihoterapija

Psihoterapija je zdravljenje s pogovorom. Poteka v prijetnem in zaupnem okolju. Klientu omogoča, da v varnem, zaupnem in sprejemajočem terapevtskem odnosu raziskuje svoja čustva, misli, vedenje in nezavedne vzorce. S tem klient doseže boljše poznavanje in razumevanje sebe. Bolje razume svoje težave in simptome, pride v stik s svojimi potrebami in poveže svoje sedanje težave s preteklimi izkušnjami. Integrativna psihoterapija je ena od številnih psihoterapevtskih modalitet in poudarja pomembnost celostnega pristopa pri delu z ljudmi. Njen cilj je integracija osebnosti. V ospredje postavlja odnos, načine na katere zgodnji odnosi oblikujejo naše doživljanje ter s tem vplivajo na razvoj naših nezavednih vzorcev.

Komu je namenjena psihoterapija

Ljudje se odločajo za psihoterapijo iz različnih razlogov. Želijo odpraviti ali zmanjšati simptome in težave ali samo raziskovati svoj notranji proces, občutke, misli, funkcioniranje v odnosih in nezavedne vzorce, da bi izboljšali osebnostno rasti in dosegli spremembe.

Težave zaradi katerih klienti prihajajo:

 • Čustvene stiske in težave
 • Depresija, občutki žalosti in praznine
 • Soočanje z boleznimi, žalovanjem ali drugimi izgubami
 • Anksioznost in panični napadi
 • Različni strahovi in skrbi
 • Posledice travmatičnih dogodkov, telesnih in psihičnih zlorab in PTSM
 • Različne težave, ki nastanejo zaradi dela s travmatiziranimi posamezniki in sekundarne travmatizacije
 • Težave v službenih in zasebnih odnosih
 • Nezmožnost soočanja s stresom in izgorelostjo
 • Psihosomatske težave in bolezni
 • Težave s samopodobo in samozavestjo
 • Ločitve in težave pri zaključevanju odnosov
 • Težave z obvladovanjem in izražanjem jeze
Komu je namenjena psihoterapija

Kako poteka psihoterapija

1

Odločitev za psihoterapijo ni vedno lahka in včasih terja veliko premisleka in moči iz strani klienta. Odnos med klientom in psihoterapevtom se začne že s prvim kontaktom preko telefona ali elektronske pošte, zato je priporočljivo, da vsak sam naredi ta prvi korak.

2

Sledi uvodni razgovor, ki je namenjen spoznavanju klienta in psihoterapevta. Na uvodnem razgovoru se posvetimo težavam, željam, potrebam in vprašanjem klienta, razložimo, kako psihoterapija poteka in deluje, in ugotovimo ali so potrebe in pričakovanja klienta skladna z mojim načinom dela. V kolikor se dogovorimo za sodelovanje, določimo termine in način dela in klient prejeme obrazec za informirano soglasje za psihoterapevtsko obravnavo, kjer so še bolj natančno zapisane pomembne informacije glede psihoterapije.

3

Psihoterapevtska srečanje največkrat potekajo enkrat tedensko po 50 minut, če je možno, vedno na isti dan in uro v tednu. V določenih primerih je potrebno imeti bolj ali manj pogoste termine, kar je odvisno od individualne situacije in stanja klienta.

4

Zaključevanje odnosov in poslavljanje je zelo pomembno za vse odnose in tako je tudi s psihoterapevtskim odnosom. Ko se klient odloča o tem, da bi zaključil s psihoterapijo, je priporočljivo, da se o tem pogovori s psihoterapevtom in če sprejmeta odločitev, da bosta zaključila s psihoterapijo, je priporočljivo imeti še 2 do 3 srečanja za zaključevanje. Čas namenjen zaključevanju psihoterapije in psihoterapevtskega odnosa omogoča zaključek odnosa brez nerazčiščenih zamer, evalvacijo dela in oceno klientovega napredka.

Supervizija

Supervizija je metoda dela, ki ima pomembno vlogo v poklicih, kjer delajo z ljudmi. Namenjena je študentom in strokovnjakom kot pomoč pri njihovem kliničnem delu, strokovnem razvoju in kot strokovna, čustvena in psihološka podpora v težkih in zahtevnih profesionalnih situacijah. Supervizija je sestavni del vsakega izobraževanja s področja psihoterapije in svetovanja. Izvaja se individualno in skupinsko.

O meni

O meni

Sem integrativna psihoterapevtka s certifikatom Mednarodne zveze za integrativno psihoterapijo in supervizorka integrativne relacijske psihoterapije v izobraževanju pri Evropskem inštitutu za psihoterapevtske študije. Moj interes za psihoterapijo in raziskovanje notranjega sveta posameznika se je začel že, ko sem delala kot medicinska sestra in profesorica zdravstvene vzgoje z težkimi poškodovanci in njihovimi svojci. Kljub poznavanju vpliva travme in težkih doživetji na telo, sem ves čas čutila, da moram poglobiti svoja znanja o psiholoških in ostalih aspektih travme, če želim bolj celostno razumeti in obravnavati svoje paciente. Ta moja razmišljanja so me pritegnila k študiju psihoterapije.

V sklopu študija psihoterapije sem zaključila dvoletni uvodni študij iz splošnih psihoterapevtskih znanj v okviru Slovenskega inštituta za psihoterapijo (SIP) ter štiriletni specialistični študij iz integrativne psihoterapije na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje (IPSA). Zaključila sem številna dodatna izobraževanja iz različnih oblasti psihoterapije kot so: TA 101, psihoterapija travme, delo s telesom v psihoterapiji in delo s PTSM. Opravila sem izobraževanje iz metod EMDR (zaključena I in II stopnja) ter Brainspottinga (zaključena I in II stopnja).

Zaključila sem tudi izobraževanje s področja supervizije pri Evropskem inštitutu za psihoterapevtske študije in trenutno sem v fazi pridobivanja certifikata za supervizorko iz integrativne relacijske psihoterapije.

Psihoterapijo izvajam v zasebni praksi v Ljubljani od leta 2008. Delam z ljudmi z različnimi čustvenimi težavami in stiskami. Najpogosteje se srečujem z ljudmi, ki imajo težave zaradi motenj razpoloženja, odnosov, samopodobe in soočanja z različnimi travmatičnimi izkušnjami, boleznimi in žalovanjem. Delam tudi z ljudmi, ki imajo težave zaradi sekundarne travmatizacije oziroma čutijo posledice profesionalne skrbi za druge. Pri svojem delu uporabljam metode in tehnike integrativne psihoterapije, ki jih dopolnjujem z drugimi dodatnimi znanji. Pri delu s travmo uporabljam tudi metodo EMDR in Brainspotting.
Sem tudi učna psihoterapevtka in supervizorka v izobraževanju za inštitut IPSA. Z Inštitutom sodelujem tudi kot predavateljica in izvajalka delavnic za področje travme in sekundarne travmatizacije.

Sem članica Mednarodne zveze za integrativno psihoterapijo (IIPA), Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP) in Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo (SINTA). Pri delu me zavezuje Etični kodeks omenjenih združenj in organizacij.
Pri svojem delu skrbim za redna strokovna izobraževanja in supervizijo.

Cenik

 • Ura psihoterapije ali svetovanja (50 min.): 60 €
 • Ura supervizije (45 min.): 50 €
  Vse storitve se izvajajo samoplačniško in plačilo poteka v gotovini ali preko nakazila na tekoči račun.
  Plačilo s kreditnimi karticami ni možno.

Kontakt

Psihoterapija in svetovanje Sandra Naka s.p

Naslov izvajanja psihoterapije in svetovanja:

Kontaktni obrazec

Polja označena z * so obvezna!